ODS número 1: Fi de la Pobresa, ODS número 10: Reducció de les Desigualtats i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

La concentració de riquesa i d’oportunitats en algunes zones de les ciutats provoca un creixement asimètric que incrementa el risc d’aparició de bosses de pobresa i llasta la prosperitat del municipi en el seu conjunt. Per contra, anivellar l’accés a oportunitats econòmiques i laborals entre els residents de tots els barris és una estratègia molt eficaç per reforçar la cohesió social i per accelerar el desenvolupament local


14/03/2024

En moltes ciutats el districte central ha actuat en les darreres dècades com a pol d'atracció de les activitats econòmiques, una força centrípeta que en ocasions ha anat en detriment del dinamisme dels barris de l'extraradi on sovint s’ha acabat cronificant la pobresa. En altres ciutats ha passat el contrari, el centre històric ha caigut en una decadència i han guanyat protagonisme econòmic i laboral altres barris.

Qualsevol dels dos extrems és contraproduent per aconseguir un desenvolupament, econòmic i social, equilibrat de la ciutat. La clau per prevenir-ho rau en reforçar les sinergies entre els barris i el centre, amb mesures com ara millorar la xarxa de transport públic per facilitar l'accessibilitat de la població a les oportunitats que ofereix qualsevol punt de la ciutat, invertir en la millora de la qualitat de l'espai públic del centre i dels barris, oferir suport als petits negocis d'arreu de la ciutat, garantir la percepció de seguretat a tots els carrers del municipi o crear una agenda d'activitats públiques que revitalitzin la vida social de tot el municipi.