ODS número 10: Reducció de les Desigualtats, ODS número 11. Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 13: Acció climàtica

El risc de danys i de persones afectades per les inundacions urbanes s'incrementarà de manera molt significativa en els propers anys a causa de l'augment i la severitat dels episodis meteorològics extrems i del creixement de la població urbana
Els col·lectius i els barris més desafavorits en seran els més afectats amb el que és especialment important incorporar la perspectiva social en el disseny de les estratègies d'adaptació al canvi climàtic


21/03/2024

A l'hora de concretar aquest enfocament equitatiu és important, per tal de maximitzar-ne els beneficis, que l'elecció de les mesures es faci en funció de la freqüència i la localització de les inundacions. Així, per exemple, subvencionar la contractació d'assegurances pot ser una mesura molt adequada quan les inundacions es produeixin molt de tant en tant i de manera dispersa, mentre que la construcció d’infraestructures naturals i la modificació del pla urbanístic, combinant-ho amb l’oferiment d’ajudes que compensin la pèrdua de valor de les propietats afectades, és la millor solució quan el risc d'inundacions estigui molt localitzat i sigui molt habitual.

Sigui com sigui, el que és important és anticipar-se a l'increment dels riscos de catàstrofes meteorològiques que es produirà en els propers anys, identificar les zones més exposades i implementar polítiques (reactives i preventives) que siguin socialment progressives.