En total a Catalunya suposa 45.565.000 euros inclosos en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


20/03/2024

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) ha fet pública la Resolució la podeu veure a l'enllaç, que amplia el pressupost per a les subvencions a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.  

Catalunya rebrà una ampliació de 15.000.000 euros que, sumats al pressupost actual de 30.565.000 euros, suposen un total de 45.565.000 euros.  

A Catalunya, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) és qui gestiona la convocatòria i les sol·licituds (aquí).  

Els requisits per optar als ajuts són els següents:   
- Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se en edificis ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic a Catalunya.   
- Les actuacions subvencionables hauran d'aconseguir una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida, mitjançant un certificat d'eficiència energètica.    
- Les actuacions objecte d'ajut han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra, excepte si ja té una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora o quan l'edifici no compti amb qualificació energètica.
 
Els ajuts es destinaran a actuacions en edificis complets existents, amb un o diversos dels usos següents:  
  • Edificis d'habitatge unifamiliar.   
  • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge.   
  • Edificis amb qualsevol altre ús dels regulats per l'article 2.1 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre.  
Cal recordar que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2024 (o fins a esgotar el pressupost).

(Aquí) més informació al web.

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 18 de març 2024.