ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Bicicletes, patinets i motos elèctriques constitueixen mitjans de mobilitat idonis per moure's per la ciutat i poden jugar un paper clau en les estratègies de descarbonització dels transports urbans


25/04/2024

Els avantatges són ben coneguts: són vehicles ràpids, silenciosos, ocupen poc espai, es poden compartir fàcilment, són assequibles, permeten la intermodalitat i són nets (un 5% d'increment de trajectes urbans fets amb aquests mitjans permet una reducció del 7% de les emissions de CO2).

És moment, doncs, que els governs locals facin una aposta decidida per facilitar l'ús d'aquests sistemes de mobilitat regulant-los, reservant-los espai a les vies públiques, impulsant la implantació de serveis de lloguer i adoptant mesures per evitar "conflictes de convivència” amb altres mitjans de transport.