ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures, ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides

La digitalització de molts serveis públics per garantir-ne la continuïtat durant la pandèmia de la Covid-19, tot i que va ser ràpida i improvisada, va permetre constatar com les noves tecnologies poden contribuir a millorar la qualitat, l'eficiència i la comoditat dels serveis públics

Però, paradoxalment, una vegada finalitzada l'emergència sanitària, molts ajuntaments i altres institucions públiques han tornat a l'antiga normalitat de transformació tecnològica lenta i inconnexa


27/05/2024

En un escenari com l’actual, en el que el món local s'enfronta a reptes complexos i imminents (climàtics, socials, pressupostaris, energètics, d’habitatge, etc.), no ens podem permetre el luxe de perdre temps a l’hora d’aprofitar els beneficis potencials que ofereixen les noves tecnologies. Això implica abordar de manera urgent una transformació ambiciosa i integral per digitalitzar les ciutats a partir de: 1) l’elaboració d’un pla de digitalització del municipi, 2) l'impuls de projectes pilot, desenvolupats de manera participativa, prioritzant els que puguin donar resposta a les necessitats més imperioses de la ciutadania i teixit empresarial, 3) la cooperació amb el sector privat per aprofitar-ne l’expertesa tècnica i la capacitat operativa, 4) la formació dels/les treballadors públics i de la ciutadania, 5) la consideració del principi d'equitat en qualsevol decisió relacionada amb el procés de canvi tecnològic, i 6) l'aprofitament de les dades generades per facilitar una presa de decisions més informada.

Com a exemples de les potencialitats d'aquest tipus d'estratègies mereixen ser destacats: el programa "Rennes virtual", de col·laboració entre l'ajuntament i la comunitat local per transformar la ciutat francesa de Rennes utilitzant programes de simulació; el sistema intel·ligent de gestió de l'energia elèctrica de Lappeenranta (Finlàndia); la planta depuradora automàtica i autosuficient de Skopje (República de Macedònia); la digitalització integral del servei d'autobusos de Surat (Índia); l'organització de cursos d'alfabetització digital per a persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral a Bilbao; o la creació d'un repositori de dades a Londres (Datastore) per optimitzar els processos de presa de decisions sobre polítiques públiques (en matèria de transports, medi ambient, infraestructures, etc.