La Secretaria de la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública s'ha adreçat a la FEMP sol·licitant col·laborar amb la Secretaria d'Estat de Funció Pública en el seguiment dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal duts a terme per part de les Entitats Locals


24/05/2024

Aquest seguiment es duu a terme amb la finalitat de poder complir amb els compromisos adquirits en matèria de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, concretament, per a verificar la reducció de la temporalitat per sota del 8% en les administracions públiques per a finals de l'any 2024.

En aquest sentit, recentment s'ha procedit a sol·licitar per part de la Direcció General de Funció Pública, l'actualització de la remissió d'informació de sobre els processos d'estabilització, amb el nombre de places efectivament convocades, adjudicades o bé aquelles que s'han quedat desertes i enllaç al butlletí/butlletins en els quals s'han publicat les convocatòries.

Tota aquesta informació ha de ser enviada abans del 31 de maig de 2024 a través de l’enllaç localitzat en la seva Seu Electrònica.

Si teniu cap dubte sobre la informació que se sol·licita, us podeu posar en contacte amb la Direcció General de Funció Pública a través del correu electrònic ccep@correo.gob.