07. Àrea de Funció Pública

President

Marçal Ortuño

alcalde de Torelló

Vice-president

Lluís Mijoler

alcalde del Prat de Llobregat

Es publica el conveni d'oficines i despatxos

30/10/2023
Resolució EMT/3590/2023, de 21 d’octubre, publicada al DOGC núm. 9030, de 30 d’octubre de 2023 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024

Relació de festes laborals per a l'any 2024

27/10/2023
Resolució de 23 d'octubre de 2023, publicada al BOE numero 257, de 27 d'octubre de 2023

Subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l'any 2024

20/10/2023
Resolució PRE/3468/2023, de 10 d’octubre, publicada al DOGC número 9024, de 20 d’octubre de 2023

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 'Xec Capacitació Digital al Transport'

16/10/2023
Ordre TMA/1126/2023, de 28 de setembre, publicada al BOE número 247, de 16 d’octubre de 2023

Canvis en el Registre de plans d'igualtat de les Administracions Públiques i els seus protocols enfront de l'assetjament sexual i per raó de sexe

24/07/2023
Resolució de 13 de juliol de 2023, publicada al BOE número 175, de 24 de juliol de 2023

Prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

20/07/2023
Reial decret 677/2023, de 18 de juliol, publicat al BOE núm. 171, de 19 de juliol de 2023