ODS número 3: Salut i Benestar i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Hi ha moltes ciutats europees en les que els infants i els adolescents estan exposats a uns nivells de contaminació perjudicials per al seu procés de creixement, de desenvolupament i d’aprenentatge

Un fet que posa de manifest que l’adopció de mesures per reduir les emissions urbanes, bàsicament dirigides a reduir els vehicles de combustió, jo no és només una qüestió mediambiental sinó també de salut pública


29/05/2024

Sol passar que quan llegim notícies tràgiques, com la mort i el cas judicial d'Ella Roberta, la nena en edat escolar de Londres que va morir d'asma a causa de la contaminació atmosfèrica, ens alarmem sobre els entorns en què estan creixent els nostres fills i filles. Però aleshores ja és massa tard. Mentrestant milions de nens i nenes, i també d’altres col·lectius vulnerables, en pateixen les conseqüències diàriament sense que surti la notícia a cap diari.

La població infantil passa gran part del dia en entorns escolars. Les escoles solen ser «punts urbans calents», situades en àrees denses, amb elevats nivells de contaminació i de soroll, amb escassa vegetació i amb molt de trànsit. Per tant, transformar les zones escolars en espais saludables amb una bona qualitat de l’aire és una mesura que contribueix a millorar la salut i i la seguretat dels menors i també de les comunitats del voltant.

Aconseguir aquest objectiu requereix d'una aliança entre governs locals, educadors i organitzacions de veïnals per implementar, de manera gradual però constant, mesures dirigides a reduir el trànsit i a afavorir desplaçaments més nets, com ara: construir carrils bici que connectin els centres escolars amb els barris d'on provenen els infants, reduir al màxim la circulació de vehicles de motor al voltant de les escoles, pacificar carrers, habilitar aparcaments segurs de patinets i bicicletes, limitar l'accés i l'estacionament de cotxes prop d'escoles/instituts, construir zones verdes als centres urbans o millorar la freqüència de pas dels transports públics.