Resolució ACC/3848/2023, de 8 de novembre, publicada al DOGC número 9049, de 27 de novembre de 2023

28/11/2023

Es convoquen per a l'any 2023 els ajuts de cooperació per al medi ambient en la gestió de l'aigua dels arrossars, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027.

Règim jurídic: Ordre ACC/239/2023, de 5 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de cooperació per al medi ambient en la gestió de l'aigua dels arrossars, en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (DOGC núm. 9036, de, 8.11.2023).

L'òrgan instructor dels expedients d'ajuts és el Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària.

El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria és d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria.