Acord GOV/17/2024, de 16 de gener, publicat al DOGC número 9082, de 18 de gener de 2024

22/01/2024

En virtut d’aquest Acord, s’estableix que les persones titulars d'aprofitaments d'aigües superficials dels trams fluvials relacionats en l'annex i que afecten a l’embassament Darnius-Boadella i als embassaments Ter-Llobregat han de complir el règim de cabals mínims circulants establert en la taula 1 de l'annex quan les unitats d'explotació on s'ubiquen es trobin en situació d'emergència per sequera, declarada de conformitat amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta o eventual sequera.

L'aplicació del règim de cabals mínims comporta l'obligació d'alliberar les hidropuntes que estableix la taula 2 de l'annex amb la periodicitat i les condicions que s'hi indiquen amb l'objecte de completar el règim de cabals de continuïtat.