Acord GOV/33/2024, de 13 de febrer, publicat al DOGC número 9102, de 15 de febrer de 2024

19/02/2024

S’aprova el Pla Anual normatiu del Govern de la Generalitat, que inclou, per a l’any 2024, les iniciatives legislatives i reglamentàries del Govern, ordenades d'acord amb el departament impulsor. Es distingeix entre les iniciatives que el Govern preveu aprovar al llarg de l'any 2024 i fins a la finalització de la XIV legislatura de les altres iniciatives que preveu tramitar durant aquest mateix període, però sense el compromís que s'aprovin efectivament.

Per a cada una de les iniciatives normatives que es preveu aprovar, es detallen els objectius principals que pretén assolir, l'eix del Pla del Govern al qual contribueix a donar compliment i l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) a la consecució del qual està vinculada.