Ordre EXT/53/2024, de 19 de març, publicada al DOGC número 9128, de 22 de març de 2024

25/03/2024

En virtut d’aquesta ordre es modifica el text de l'apartat 2 de la base reguladora 21.2.1 i el de l'apartat 2 de la base reguladora 21.2.2 de l'Ordre XGO/174/2022, de 15 de juliol, per donar compliment a l'apartat 4 de la Nota 01/2022, que indica els termes exactes en què s'ha d'adaptar la declaració responsable de la persona titular de la intervenció o de la secretaria intervenció.