Resolució ECO/1252/2024, de 16 d’abril, publicada al DOGC número 9145, de 18 d’abril de 2024

22/04/2024

L'objecte d'aquesta resolució és establir el procediment d'ajut directe en els termes de l'Acord GOV/79/2024, de 9 d'abril, pel qual s'impulsa la implementació de l'ajut de 60 euros en concepte de material escolar per a alumnes d'educació primària i secundària obligatòria en centres educatius sostinguts amb fons públics en el curs 2024-2025 i es determinen les línies bàsiques per executar-lo.