Resolució EDU/1854/2024, de 27 de maig, publicada al DOGC número 9175, de 3 de juny de 2024

04/06/2024

Mitjançant aquesta Resolució s’estableix el Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) durant el període comprès entre els cursos 2024-2025 i 2027-2028, ambdós inclosos, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d'Educació destinades a l'alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i socioeducativa del Servei d'Educació de Catalunya, al qual s'integra el Programa del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, de cooperació territorial per a l'orientació, l'avenç i l'enriquiment educatiu PROA+ (PMOE PROA+), en els termes que s'estableixen en els annexos d'aquesta Resolució.

L'annex 1 conté les bases del PMOE PROA+; l'annex 2 conté el model de document d'acord de coresponsabilitat per a centres de titularitat del Departament d'Educació; i l'annex 3 conté el model de document d'acord de corresponsabilitat per a centres de titularitat privada sostinguts amb fons públics i titularitat municipal del Servei d'Educació de Catalunya.