Ordre ACC/126/2024, de 30 de maig, publicada al DOGC número 9176 de 4 de juny de 2024

05/06/2024

Amb aquesta modificació de l'Ordre ACC/194/2023 s'actualitzen diferents apartats dels annexos 1 i 2 per donar compliment a novetats normatives i per atendre les demandes i la realitat del sector apícola, dins el marc normatiu establert en el Reial decret 906/2022, de 25 d'octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Apícola en el marc del Pla estratègic de la Política agrària comuna, i en compliment del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, pel qual s'estableixen normes en relació amb l'ajut als plans estratègics que han d'elaborar els estats membres en el marc de la Política agrària comuna (plans estratègics de la PAC), finançada a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i pel qual es deroguen els reglaments (UE) 1305/2013 i 1307/2013.