Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució TER/2134/2024)

20/06/2024

La Resolució TER/2134/2024, de 6 de juny, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, publicada al DOGC de 14/06/2024, és la sisena modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març (aquí la informació), obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.

D'aquests ajuts en són beneficiaris també els ens locals, entre d'altres.

Concretament, les modificacions en les sol·licituds de cadascun dels programes corresponents que afecten la data límit de presentació de sol·licituds de les convocatòries per a l'anualitat 2024 i a la possibilitat de dotar de bestretes als destinataris últims.

Així doncs, el termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes corresponents per a l'anualitat 2024 està iniciada des de l'1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre de 2024, inclòs

Font: Next Diba - 19 de juny 2024.