Ordre ACC/141/2024, de 18 de juny, publicada al DOGC número 9189 de 21 de juny de 2024

28/06/2024

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és promoure les condicions per a uns sectors de la pesca i l'aqüicultura econòmicament viables, competitius i atractius, tot impulsant l'establiment i el funcionament de les organitzacions de persones productores pesqueres (OPP) i les seves associacions (AOP) mitjançant els ajuts a la consolidació d'OPP, i la preparació i la implementació de plans de producció i comercialització (PPIC).