Resolució ACC/2306/2024, de 20 de juny, publicada al DOGC número 9192, de 27 de juny de 2024

28/06/2024

Es convoquen per a l'any 2024 els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/194/2023, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de les condicions generals de producció i comercialització dels productes apícoles en el marc de la intervenció sectorial apícola recollida en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027 (DOGC núm. 8967, de 27.7.2023), modificada per l'Ordre ACC/126/2024, de 30 de maig.