• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Ministeri informa a l'FMC dels ajuts a entitats locals per finançar projectes per a l’ocupabilitat juvenil (dotació de 80 milions d'euros)
El Ministeri informa a l'FMC dels ajuts a entitats locals per finançar projectes per a l’ocupabilitat juvenil (dotació de 80 milions d'euros)


En una sessió organitzada per l'FMC que ha tingut lloc aquest matí, adreçada a tècnics i regidors de Promoció de l'Ocupació, el subdirector general de Cooperació Local del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, Guillermo Fraga Díaz; i el subdirector de Cooperació Local de la Generalitat, Jordi Castells; han informat del procediment de sol·licitud i de gestió d'aquests ajuts. La sessió ha estat presentada per Teresa Gonzàlez, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona

17/01/2019

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública va aprovar el passat mes d’octubre el Reial decret 1234/2018, de 5 d’octubre, que regula les subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d’ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, per import de 80 milions d’euros, adreçats a fer front al Repte Demogràfic en els municipis de menor població, amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu per al període 2014-2020.

La finalitat d'aquests ajuts és incentivar i promoure projectes d'àmbit local que augmentin l'ocupabilitat i l'emprenedoria de les persones joves de municipis que no formin part d'una gran àrea urbana i que tinguin una població inferior o igual a 5.000 habitants, o una població compresa entre els 5.001 i els 10.000 habitants sempre que aquests últims presentin un saldo demogràfic negatiu en la darrera dècada.

Per conèixer de primera mà les propostes que ha impulsat el govern estatal, la Federació de Municipis de Catalunya, amb la col·laboració de la FEMP, ha organitzat una sessió informativa aquest matí, que ha comptat amb la presència de Guillermo Fraga, subdirector general de Cooperació Local del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, i de Jordi Castells,  subdirector de Cooperació Local de la Generalitat.

La sessió ha estat presentada per Teresa González, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, que ha expressat que les "administracions públiques hauran de fer el màxim esforç perquè la totalitat dels 80 milions compromesos a la convocatòria acabin arribant al col·lectiu de joves, per mitjà dels agents del territori”.

Tot seguit, Guillermo Fraga ha introduït els aspectes bàsics de règim jurídic de la convocatòria de subvencions prevista al Reial decret 1234/2018; intervenció, aquesta, en la que s’ha posat l’accent en la rellevada importància que les potencials beneficiàries facin una anàlisi prèvia del rigor del territori en què s’executaran les accions del programa, així com d’una bona selecció de les persones joves a les quals es destinaran les esmentades actuacions. Així mateix s’ha descrit una relació d’experiències pràctiques amb l’objecte d’exemplificar les diverses fases que emmarcaran el procediment de presentació dels projectes.

Finalment, Jordi Castells ha aportat una visió més pràctica i general dels procediments de justificació econòmica de subvencions, tot donant les claus per a la correcta acreditació d’actuacions finançades a càrrec de fons europeus.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC