• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Publicades al DOGC dues convocatòries anticipades de subvenció per a l’any 2020 en l’àmbit de les biblioteques
Publicades al DOGC dues convocatòries anticipades de subvenció per a l’any 2020 en l’àmbit de les biblioteques


Resolució CLT/2463/2019, de 20 de setembre: subvencions a municipis per a la redacció del projecte d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques per a l'any 2020 i Resolució CLT/2464/2019, de 20 de setembre: subvencions per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública per a l'any 2020

01/10/2019

L’objecte de Resolució CLT/2463/2019, de 20 de setembre, publicada al DOGC número 7971, d'1 d'octubre de 2019, és obrir la convocatòria anticipada en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions a municipis per a la redacció del projecte d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques per a l'any 2020.

Alhora, la Resolució CLT/2464/2019, de 20 de setembre, publicada al DOGC número 7971, d'1 d'octubre de 2019, és obrir la convocatòria anticipada en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública per a l'any 2020.

Les bases específiques d’ambdues convocatòries de subvenció es troben regulades per Resolució CLT/2379/2019, de 13 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques.

Poden sol·licitar aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o les entitats que en depenen, de municipis de fins a 50.000 habitants amb biblioteca integrada al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva. El període per presentar les sol·licituds és del 2 al 17 d'octubre del 2019.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició 2463
Vegeu la disposició 2464


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC