• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Aprovat el Pla nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya
Aprovat el Pla nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya


Per Acord de Govern de 25 de setembre de 2019 el Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 amb l’objectiu d’assegurar la implementació efectiva dels ODS a Catalunya, mitjançant polítiques públiques impulsades i gestionades per l’Administració de la Generalitat. Alhora, el Pla compromet el Govern a contribuir en l’assoliment d’objectius ODS d’escala global

01/10/2019

Per assolits aquests objectius -nacionals i globals- el Pla nacional per a l’Agenda 2030 estableix un total de 920 compromisos de Govern. Aquest pla ha estat impulsat per una comissió interdepartamental en la qual han participat els tretze departaments de la Generalitat. Cal recordar que desenvolupar un pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 era un dels compromisos assumits pel Pla de Govern de la XI legislatura, així com pel Pla de Govern de la XII legislatura.

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondre a la necessitat de disposar d’un marc consensuat d’actuació davant els reptes globals de la humanitat. Aquest pla estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites de tipus econòmic, social i ambiental:

1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones.

7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.

8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a totes les persones.

9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.

15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat.

16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Per traduir els objectius en accions efectives, Nacions Unides encoratja a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per aplicar aquesta agenda i a crear aliances de col·laboració entre tots els països i actors per assolir els ODS. La nova agenda per al desenvolupament sostenible està inspirada per cinc idees fonamentals: 1. Sentit d’urgència, per fer front als reptes que afecten el desenvolupament sostenible a escala planetària. 2. Potencial transformador respecte les actuals pautes que condicionen la sostenibilitat del planeta. 3. Caràcter global i universal, aplicables a tots els països partint de les diferències entre ells. 4. Caràcter integrat i indivisible, amb un enfocament integral i sense renunciar a cap d’ells. 5. Equilibri entre les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental. 

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Compromisos del govern
Més informació
Dossier de premsa
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC