• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Inaugurada la 32a edició del Seminari de Dret Local 2019-2020 de l'FMC
Inaugurada la 32a edició del Seminari de Dret Local 2019-2020 de l'FMC


El Seminari de Dret Local és un curs d’actualització de coneixements i d’intercanvi d’experiències organitzat per l'FMC, en el que any rere any hi han participat una mitjana de 200 juristes al servei de les administracions locals de Catalunya. Els eixos principals de l'edició que avui encetem giren entorn del 30è aniversari de ratificació per l’Estat espanyol de la Carta Europea d’Autonomia Local i el compliment d’una dècada de la transposició de la Directiva de Serveis

04/10/2019

La sessió d'avui, en la què es parla de la Carta europea de l'Autonomia Local i el dret a una bona administració, ha estat inaugurada per Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local; Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona; i Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona.

A continuació, com és habitual, s'ha llegit l'informe de l'actualitat jurídica, a càrrec de Maria Antonieta Fernández, professora associada de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.

Seguidament, José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrat del Contenciós, Sala Tercera del Tribunal Suprem, ha parlat de la Carta Europea de l'Autonomia Local en el seu aniversari; concretament ha explicat les consideracions sobre el valor normatiu i l'eficàcia jurídica de la Carta en l'ordenament jurídic espanyol i la codificació de la imatge europea del govern local a la Carta.

Per la seva banda, per fer unes reflexions sobre la discrecionalitat, l'arbitrarietat i el dret a una bona administració, ens acompanya Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedràtic de Dret Administratiu. En la seva ponència: una perspectiva història del tractament de la discrecionalitat administrativa i del seu control jurisdiccional, la prohibició constitucional de l'arbitrarietat dels poders públics en l'article 9.3, què significa el dret a una bona administració (contingut i legislador).

Pel que fa als dos grups de treball, al primer sobre personal, règim jurídic, hisenda, s'ha parlat de licitacions o contractacions conjuntes entre varis poders adjudicadors, a càrrec d'Anna Majó Capilla, secretària delegada de la Diputació de Barcelona. En concret, explica per què recórrer a la licitació i contractació conjunta, quines són les principals formes jurídiques de contractació conjunta, els acords marc amb varis poders adjudicadors, característiques; requisits previs a la tramitació; quan recórrer a la central de compra, i la contractació conjunta específica, entre d'altres aspectes.

Finalment, al segon grup, sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, Gemma Segura López, advocada de Pareja & Associats, parla del nou criteri jurisprudencial sobre la "desconsolidació” del sòl urbà, en concret del sòl urbà en la legislació anterior a l'LRSV (Llei 6/1998), la doctrina jurisprudencial majoritària en el marc de l'LRSV i la nova doctrina del TS sobre la desconsolidació del sòl urbà.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC