• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Se sotmet a informació pública la modificació de les servituds aeronàutiques dels aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat i de Girona-Costa Brava
Se sotmet a informació pública la modificació de les servituds aeronàutiques dels aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat i de Girona-Costa Brava


Els projectes de reial decret pel qual es modifiquen les servituds aeronàutiques de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, i de l’Aeroport de Girona-Costa Brava, els seus plànols i les memòries justificatives respectives estan en exposició pública durant 45 dies, comptadors a partir del dia següent a la publicació de l’anunci al BOE, per a la presentació d’al·legacions

21/07/2020

La documentació està disponible a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a Girona respectivament, i al web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana: (Proyectos no normativos/Consultas de informaciones Públicas) i al web d’Aena SME, S.A.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició aeroport Barcelona
Vegeu la disposició aeroport Girona
Ministeri
Aena


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC