• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Bases de les subvencions en el marc del Programa europeu ‘Cos Europeu de Solidaritat’
Bases de les subvencions en el marc del Programa europeu ‘Cos Europeu de Solidaritat’


L’Ordre DSA/733/2020, de 27 de juliol, publicada al BOE número 206, de 30 de juliol, aprova per a l’exercici 2020 aquestes les bases reguladores per l’exercici 2020 per a la concessió d’ajuts per a la realització dels projectes compresos en el marc del Programa europeu «Cos Europeu de Solidaritat»

30/07/2020

El Programa persegueix els seus objectius per mitjà de les accions següents:

a) Projectes de voluntariat.

b) Períodes de pràctiques i ocupacions.

c) Projectes solidaris.

En poden ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits per a cadascuna de les accions establertes al Reglament (UE) 2018/1475 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 d’octubre de 2018, i a la guia del Programa «Cos Europeu de Solidaritat» i, supletòriament, a la normativa sobre subvencions, en les condicions establertes a les bases.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC