• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Informació de la darrera mesura especial en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
Informació de la darrera mesura especial en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19


La Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost, estableix a tot el territori de Catalunya, durant 15 dies, mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19. Deixant en mans dels Ajuntaments, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució

31/08/2020

Aquesta Resolució del Departament de Salut, estableix a tot el territori de Catalunya, durant 15 dies, mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19. I és aplicable a totes les persones que es trobin i circulin al territori esmentat, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicats en aquest territori.

Concretament, limita el dret de reunió a grups de 10 persones, si bé preveu una relació d'excepcions, algunes d'elles subjectes a condicions. Deixant en mans dels Ajuntaments la celebració de fires i festes majors que, de celebrar-se, hauran de complir amb les degudes condicions de prevenció i higiene. Correspon als Ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. 

En cas d'incompliment de les mesures esmentades s'aplicarà el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.  

Les mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. Les mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, i de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost. 

Aquesta Resolució ha entrat en entra en vigor a la data de la publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Resolució SLT/2107/2020 de 28 d’agost
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC