• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i modifiquen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a Reus
Es prorroguen i modifiquen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a Reus


El 22 de setembre, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un nou informe en el qual preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i justifica el manteniment de les condicions que van motivar l'adopció de mesures especials a Reus per a 7 dies. Ara, atenent a les noves dades, es poden revisar algunes mesures relacionades amb l'aforament de determinats espais i activitats (Resolució SLT/2313/2020, de 24 de setembre , publicada al DOGC 8233, de 25 de setembre de 2020)

25/09/2020

En aquest sentit, es justifica la flexibilització de les mesures que restringeixen l'aforament en relació amb els actes religiosos i les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, atenent als principis de necessitat i de proporcionalitat i de menor afectació als drets de les persones. Aquestes activitats tenen plans sectorials aprovats pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i majoritàriament comporten nivells de contacte i interacció social de menys risc (amb persones assegudes durant la majoria del temps que dura l'activitat i amb poc moviment i interacció social amb altres persones que comparteixen l'activitat) que d'altres activitats.

D'acord amb aquest informe, es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 establertes a la Resolució SLT/2252/2020, de 17 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus, a excepció de la limitació de l'aforament permès per als actes religiosos i a les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, que s'eleva al 50 % i al 70%, respectivament.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC