• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L'FMC col·labora en la jornada 'La participació dels municipis en la lluita contra la segregació escolar'
L'FMC col·labora en la jornada 'La participació dels municipis en la lluita contra la segregació escolar'


El Departament d'Educació i el Síndic de Greuges de Catalunya, en col·laboració amb les entitats municipalistes i la Diputació de Barcelona, organitza aquesta jornada telemàtica, que tindrà lloc el 29 d'octubre, amb l'objectiu de compartir bones pràctiques i fer el seguiment de les actuacions del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya en aquells aspectes que tenen a veure amb la intervenció dels ajuntaments

07/10/2020

El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya compta amb l'adhesió de més d'un centenar d'ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants. El compromís assumit per aquests ajuntaments és contribuir, en col·laboració amb el Departament d'Educació, a l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte i participar en les reunions de seguiment quan s'abordin aspectes relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals.

En la lluita contra la segregació escolar, les administracions locals participen en la programació de l'oferta a través de les taules mixtes de planificació i també en la gestió del procés d'admissió d'alumnat a través de les oficines municipals d'escolarització. Alhora, també participa en la determinació d'aspectes centrals com ara la zonificació escolar o les adscripcions entre centres públics.

En aquest context, la jornada de municipis té un doble objectiu: d'una banda, fer possible la participació de les administracions locals en el seguiment del Pacte contra la segregació escolar, i compartir i reflexionar conjuntament al voltant de les actuacions desenvolupades fins al moment i les implicacions per als ajuntaments; i, d'altra banda, desenvolupar grups de treball per identificar orientacions per a l'aprovació d'acords i pactes locals; per identificar bones pràctiques per a les campanyes d'informació i sensibilització a escala local en el procés d'admissió; i per analitzar l'impacte de la segregació escolar a l'educació infantil de primer cicle i identificar possibles propostes de millora.

El treball desenvolupat en aquests grups servirà com a base per a l'elaboració de documents d'orientacions i bones pràctiques adreçats als ajuntaments.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC