• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Comença la consulta pública de participació per modificar la normativa que regula l'enllumenat per protegir el cel nocturn
Comença la consulta pública de participació per modificar la normativa que regula l'enllumenat per protegir el cel nocturn


El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el tràmit de consulta pública de participació del Projecte de modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. D’aquesta manera, el Govern promou la col·laboració ciutadana i de les entitats implicades en l’elaboració d’aquesta normativa, d’acord amb la voluntat de potenciar el Govern obert i l’empoderament de la ciutadania en la presa de decisions. El termini per participar-hi és fins al 20 de novembre de 2020

22/10/2020

La iniciativa s’ha establert per adequar la norma a les diferents novetats que s’han produït des de la seva aprovació i que motiven la conveniència de modificar-ne algunes previsions. Entre els aspectes principals de la reforma que es planteja destaquen:

- L’adequació de les previsions del Decret als nous reglaments de la Unió Europea, que estableixen els requisits d’eficiència energètica i d’etiquetatge ecològic de les fonts lluminoses.

- L’adequació de les previsions de làmpades permeses del Decret a les tecnologies disponibles al mercat, tenint en compte l’evolució dels darrers anys.

- El desplegament dels procediments previstos en el Decret per a la declaració dels espais de medi nocturn protegit i l’establiment de criteris tècnics per a la seva gestió.

- El desplegament per a les grans instal·lacions d’il·luminació d’un procediment per a la verificació periòdica de les prescripcions que els obliga la normativa actual, de manera que aquest s’ajusti a les seves especificitats i sigui el més racional possible.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC