• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reforçarà el finançament al món local amb 40 milions d’euros
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reforçarà el finançament al món local amb 40 milions d’euros


Aquest reforç es va concretar en una reunió que van mantenir ahir el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i les secretaries generals d’Afers Socials, Infància i Joventut, i Immigració, amb les entitats municipalistes (FMC i ACM), per parlar de les noves addendes COVID i del Contracte Programa. Per part de l’FMC hi va assistir la presidenta i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau. Les noves partides es destinaran a l’atenció a les persones sense llar (9M€), els ajuts d’urgència social (5M€), la contractació de dinamitzadors cívics per a la inclusió social dels joves migrats sols (3,7M€) i el servei d’atenció domiciliària (22,3M€)

12/11/2020

Les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària i de les mesures de restricció per contenir els contagis estan afectant moltes persones –ja sigui perquè han perdut la feina o perquè han vist reduït dràsticament el volum de l’activitat-, i estan sent especialment cruentes sobre aquells col·lectius en risc o en situació de vulnerabilitat. Per això, el Departament va anunciar en aquesta reunió que farà una nova ampliació del contracte programa de serveis socials amb els ens locals (ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals) de 40 milions d’euros, repartits així: 9 milions d’euros per a l’atenció a les persones sense llar (dels quals 3,5 per a la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana), 5 milions d’euros per al reforç dels ajuts d’urgència social, 3,7 milions d’euros per donar continuïtat a l’addenda del 2018 per a la contractació de dinamitzadors cívics per a la inclusió de joves migrats sols i 22,3 milions d’euros de bestreta per al servei d’atenció domiciliària.

Sobre la partida per cobrir les necessitats dels sensellar, el govern ha procurat donar resposta al conjunt de necessitats declarades. En aquest sentit, ha demanat que els ens locals facin servir l’eina informàtica que el departament té a disposició per introduir les demandes. Segons el conjunt de dades declarades, amb els 9M€ es podran cobrir les 1.774 noves demandes detectades. D’altra banda, el secretari d’Immigració ha concretat que es faran equipaments d’hivern pels sense llar a Barcelona i l’Hospitalet; i que estan estudiant fer-ho a la resta de l’entorn metropolità.

Amb l’increment de la partida dels ajuts d’urgència es dobla pràcticament l’import destinat a aquesta finalitat el 2020, i des del Departament es creu que amb això els ajuntaments i consells comarcals podran cobrir l’increment de necessitats derivades de la pandèmia. I pel que fa a l’augment de la bestreta per al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD),permetrà passar del 40% al 90% de l’avançament de diners als ajuntaments i consells comarcals, millorant la tresoreria dels ens locals que treballen en aquest àmbit.

En la reunió, el conseller ha explicat que el Contracte Programa ha anat creixent des del primer l’any 2008, que va ser de 144M€, fins al d’enguany de 253M€ més addendes. Tanmateix, h i ha d’haver un equilibri entre la necessitat de donar continuïtat als serveis actuals i les limitacions jurídiques d’un govern en funcions a l’hora de comprometre’s per a 4 anys. Per això la millor solució és plantejar una pròrroga del contracte programa pel 2021, continuista, i mentrestant treballar el programa 2021-2024 per tenir els treballs tècnics al més avançats possible perquè el nou govern hagi només de prendre les decisions polítiques i es pugui posar en marxa el nou contracte-Programa sense haver d’esperar al 2022, si es pot.

D’altra banda, el conseller també ha insistit molt en la necessitat de tramitar l’addenda al contracte programa del 2020 amb molta urgència per poder tenir-la signada per part de tots els ens locals afectats a la major brevetat possible per tal de carregar-la al pressupost 2020. El Secretari General del Departament ha afegit que la previsió és tenir l’addenda a punt la primera setmana de desembre i enviar-la als ajuntaments la segona setmana de desembre, amb una data límit de resposta. Això pot ser que impliqui fer en alguns casos plens extraordinaris, però que és necessari. Quant a la pròrroga del Contracte Programa 2021 el termini podrà ser una mica més relaxat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
NdP_Govern


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC