• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans
Subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans


La Resolució EXI/2879/2020, de 26 d’octubre, publicada al DOGC número 8272, de 16 de novembre, obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans

16/11/2020

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la Resolució EXI/1825/2020, de 22 de juliol, que regulen les subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida, Girona, Tarragona i les de Barcelona, llevat de Barcelona ciutat i dels municipis pertanyents a la seva àrea metropolitana, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans (DOGC núm. 8186, de 27.7.2020).

La dotació màxima de les subvencions previstes per a aquesta segona convocatòria és de 220.000 euros per a les entitats de la demarcació de Lleida i de 220.000 euros per a les entitats de la demarcació de Girona. L'import màxim que podrà percebre cada entitat és de 25.000 €.

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria, és a dir des del 17 de novembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC