• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Programa d'actuacions estacionals del Servei Català de la Salut per coordinar les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de determinats tipus de pacients durant el període 2020-2021
Programa d'actuacions estacionals del Servei Català de la Salut per coordinar les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de determinats tipus de pacients durant el període 2020-2021


S’aprova el Programa d'actuacions estacionals del Servei Català de la Salut per coordinar les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de persones grans i de persones afectades per una malaltia llarga o una malaltia avançada incurable per al període 2020-2021 (Ordre SLT/199/2020, d’11 de novembre, publicada al DOGC número 8272, de 16 de novembre)

16/11/2020

El Programa s'estructura en tres línies d'actuació:

a) Ampliació de l'activitat els dies laborables i obertura dels PADES els caps de setmana i festius.

b) Establiment d'un pla d'altes sociosanitàries.

c) Establiment d'un pla de valoració i tractament de persones grans en situació de complexitat.

La durada del Programa aprovat per aquesta ordre s'estén de l'1 de desembre de 2020 al 31 de març de 2021. Tanmateix, pel que fa al Pla d'altes sociosanitàries, es pot facturar l'activitat que es presti fins al 15 d'abril de 2021, sempre que l'ingrés de la persona malalta s'hagi efectuat durant la vigència del Programa.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC