• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya
Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya


La Resolució TES/2869/2020, de 31 d’octubre, publicada al DOGC número 8272, de 16 de novembre, obre la convocatòria per l'any 2020 de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinada a ens locals, administracions públiques i empreses sense ànim de lucre per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya

16/11/2020

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/2375/2020, de 23 de setembre.

L'import total que s'assigna a la convocatòria per l'any 2020 és de dos milions d'euros (2.000.000,00 €).

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà d'un mes des de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. En qualsevol cas, la resolució i la notificació de les resolucions de concessió de les subvencions s'han d'efectuar en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Resolució TES/2375/2020 de 23 de setembre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC