• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Govern i ens locals reclamen a l'Estat el permís de treball per als joves tutelats en fer 18 anys
Govern i ens locals reclamen a l'Estat el permís de treball per als joves tutelats en fer 18 anys


El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis urgeixen al ministre Escrivà a reformar el Reglament de la Llei d’Estrangeria ‘amb la màxima celeritat’ davant la pandèmia i alerten que la darrera sentència del TS pot deixar en irregularitat administrativa a 6.000 joves en dos anys a Catalunya, en posar condicions impossibles d’acomplir per qualsevol jove

17/11/2020

La darrera sentència del Tribunal Suprem en aquesta matèria ha posat unes condicions per disposar de permís de treball que són pràcticament impossibles d’acomplir per a qualsevol jove: tenir una oferta de feina a any i horari complert o tenir ingressos mensuals superiors als 537€, en la primera renovació, o de 2.148€ en la segona, que no poden provenir ni del treball ni de les ajudes socials. "Si no poden venir ni del treball ni de les ajudes socials, d’on pretén que els joves treguin aquests recursos?” s’ha preguntat retòricament el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. "Són joves en situació de vulnerabilitat, no persones que viuen de rendes, que és a qui els equipara aquesta sentència tant allunyada de la realitat” ha afegit.

Per aquest motiu, el Govern i les entitats municipalistes (FMC i ACM) han reclamat a l’Estat que reformi el Reglament de la Llei d’estrangeria "amb la màxima celeritat” per evitar que els joves extutelats quedin en situació de desemparament quan arriben a la majoria d’edat.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, juntament amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, han dirigit una carta al ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, urgint que estableixi una autorització automàtica per treballar pels joves extutelats quan arribin als 18 anys. També que se’ls concedeixi una autorització de residència de llarga durada, per resoldre així la urgència de la situació actual, on veuen un risc "elevadíssim” que milers de joves quedin "en la irregularitat administrativa, en la impossibilitat de treballar, condemnant-los a la dependència econòmica de les ajudes socials o de l’economia submergida”. Aquesta situació, que pot afectar uns 6.000 joves els propers dos anys a Catalunya, és un greu perjudici als joves i pel conjunt de la societat, donada la magnitud, al que se suma la situació de pandèmia actual.

En la carta, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; la presidenta de l’FMC, Olga Arnau; i el president de l’ACM, Lluís Soler; assenyalen que en els últims anys, Catalunya ha atès un elevat nombre de joves que han emigrat sols buscant oportunitats per al seu desenvolupament personal, "un treball ingent fet per les institucions de protecció de menors, però també pels ajuntaments, entitats i ciutadans”, que lamentablement ha topat amb dificultats administratives i jurídiques. En aquest sentit, veuen "ineludible” que l’administració de l’Estat doni compliment a la Llei d’Estrangeria, que estableix que "reglamentàriament es determinaran les condicions que hauran de complir els menors tutelats que disposin d’autorització de residència i assoleixin la majoria d’edat per renovar la seva autorització o accedir a una autorització de residència i treball tenint en compte, si escau, els informes positius” d’esforços de formació, estudi, incorporació al mercat laboral i a la vida comunitària. I, sens perjudici d’una reforma en profunditat de la llei, proposen fer una reforma puntual del reglament d’Estrangeria per establir una autorització automàtica de treball per joves extutelats, donant continuïtat a l’excepció automàtica per treballar que ha introduït una instrucció recent que habilita als menors emigrats sols a treballar per compte aliena a partir dels 16 anys sense necessitat de ningun altre tràmit administratiu. Alhora, la proposta de concedir una residència de llarga durada en arribar als 18 anys es fonamenta per l’especial vinculació que tenen aquests joves amb la societat d’acollida, donat que les autoritats competents en protecció de la infància i l’adolescència els han tutelat fins la majoria d’edat. També defensen l’analogia amb la residència que obté un jove reagrupat si el progenitor té aquesta condició.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC