• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: De residu a recurs: la regeneració d'aigües residuals
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: De residu a recurs: la regeneració d'aigües residuals


ODS número 6: Aigua neta i sanejament i ODS número 11: Ciutats i comunitats sostenibles
En un context en el que cada vegada més ciutats i regions del planeta tenen problemes d'escassetat d'aigua, la regeneració d'aigües residuals pot convertir un element contaminant en una font de recursos hídrics i d'ingressos públics


30/12/2020

Però per poder aprofitar aquest recurs potencial cal redissenyar el sistema de recollida, tractament i gestió de les aigües residuals des d'una perspectiva circular: substituint les plantes depuradores per plantes de tractament, utilitzant sistemes de potabilització ecològics, reaprofitant el màxim dels materials resultants del procés de depuració (aigua, adob, biogàs per generar energia, etc.), etc.

El full de ruta per aconseguir aquesta ambiciosa transformació del sistema de gestió d'aigua té com a fases essencials: 1) el redisseny de la política de gestió de l'aigua amb una visió integral, 2) aconseguir la mobilització de tots els operadors implicats en el cicle de l'aigua i de tots els sectors que puguin veure’s afectats (indústria, agricultura, jardineria, etc.), 3) obtenir el màxim de valor de tots els recursos resultants del procés de regeneració, i 4) articular un nou sistema de finançament aprofitant la col·laboració públic-privada com a estratègia per afrontar les inversions necessàries.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC