• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Addenda del conveni amb la FEMP per al desenvolupament de l’edició 2020 del programa estatal de circulació d’espectacles d’arts escèniques en espais d’entitats locals («Platea»)
Addenda del conveni amb la FEMP per al desenvolupament de l’edició 2020 del programa estatal de circulació d’espectacles d’arts escèniques en espais d’entitats locals («Platea»)


Resolució de 21 de desembre de 2020, de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, publicada al BOE número 3, de 4 de gener de 2021

11/01/2021

Es prorroga la vigència del conveni Platea fins al dia 15 d’abril de 2021, i es modifica la seva clàusula tercera sobre Gestió i finançament.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC