• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Canvis en les normes sobre les despeses subvencionables dels Programes Operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional període 2014-2020
Canvis en les normes sobre les despeses subvencionables dels Programes Operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional període 2014-2020


La modificació de l’ordre de 2016 ve motivada per l’entrada en vigor del Reglament (UE, Euratom) número 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, que afecta, entre d’altres qüestions, al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Ordre HAC/114/2021, de 5 de febrer, publicada al BOE número 37, de 12 de febrer)

16/02/2021

L’àmbit modificat abasta les despeses subvencionables dels FEDER. A més, s’adapta l’ordre modificada a diverses normes europees promulgades a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

Finalment, la necessitat d’abordar noves prioritats a finançar amb el FEDER motiva la introducció de mesures d’agilització del seu funcionament.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC