• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980
Subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980


El Departament de Justícia aprova i fa públiques les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, que figuren a l'annex I d'aquesta ordre (JUS/36/2021, de 10 de febrer, publicada al DOGC 8341, de 15 de febrer). Així mateix, l’ordre deroga les bases anteriors, regulades a l'Ordre JUS/198/2020, de 29 d'octubre (DOGC núm. 8270, de 13 de novembre de 2020)

16/02/2021

Els projectes susceptibles de subvenció s'agrupen en els àmbits següents:

a. Àmbit 1. Projectes adreçats a la conservació, la reparació i la difusió d'espais de memòria que ja hagin estat objecte d'actuacions de recuperació de la memòria democràtica de Catalunya.

b. Àmbit 2. Projectes per a la recuperació, dignificació i difusió d'espais de memòria relacionats amb esdeveniments succeïts durant la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transició, o relatius a l'exili, la deportació, la repressió franquista, la resistència democràtica i la construcció de la societat democràtica.

c. Àmbit 3. Projectes per a l'establiment de senyalització d'espais i llocs públics o la realització d'obres en espais de memòria.

En cas de projectes duts a terme per un únic ens local, en poden ser beneficiaris els municipis i els consells comarcals que tinguin adscrit un espai de memòria. En cas de projectes conjunts duts a terme per un grup d'ens locals, en poden ser beneficiaris els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis adscrits a ens locals i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, amb les condicions que estableix la base 3.4.

L'import de la subvenció serà un percentatge o fracció de la despesa elegible, del 80% si es tracta d’ens local de menys de 5.000 habitants o del 50% si és de 5.000 o més habitants.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC