• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19
Ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19


L’objecte d'aquesta convocatòria és regular la tramitació i la concessió de l'ajut econòmic extraordinari d'emergència destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars que preveu el Decret llei 2/2021, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (Resolució TSF/348/2021, de 10 de febrer, publicada al DOGC número 8341, de 15 de febrer)

16/02/2021

Poden beneficiar-se d'aquesta convocatòria les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin l'activitat a Catalunya i compleixin els requisits específics que determina la base 2.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control dels ajuts s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, i es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dia 16 de febrer de 2021. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del dia 1 de març de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC