• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals, per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta
Subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals, per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta


L’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) obre convocatòria i destina 15.000.000 d'euros a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (Resolució TES/387/2021, de 9 de febrer, publicada al DOGC número 8343, de 17 de febrer)

17/02/2021

Les bases que regeixen la convocatòria són les fetes públiques per la Resolució TES/2924/2020, de 17 de novembre.

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 15.000.000 d'euros, distribuïda en les anualitats següents: un import màxim de 750.000 euros a Ens i corporacions locals, dels pressupostos de l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'any 2021; un import màxim d'1.500.000 euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2022; un import màxim de 2.250.000 euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2023, i un import màxim de 10.500.000 euros amb càrrec al pressupost per a l'any 2024.

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre pels mitjans telemàtics establerts a la plataforma EACAT dins del Catàleg de Tràmits de l'Agència Catalana de l'Aigua.

En poden ser beneficiaris els ens locals, i el període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC i finalitza transcorreguts dos mesos.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC