• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Canvis en la data límit de justificació del Fons de foment del programa de barris
Canvis en la data límit de justificació del Fons de foment del programa de barris


La Resolució TES/791/2021, de 17 de març, publicada al DOGC núm 8371, de 23 de març, modifica el termini de justificació dels programes d'intervenció integral que van accedir al finançament del Fons de foment del programa de barris a l'empara de la Resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, establert en la Resolució TES/1952/2018, de 7 d'agost, el lapse de temps en què el termini va estar suspès com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març

23/03/2021

La resolució resol addicionar a la data límit de justificació prevista a la Resolució TES/1952/2018, de 7 d'agost, el lapse de temps en què, d'acord amb les previsions de la disposició addicional tercera de l’RD 463/2020, de 14 de març, el còmput del termini va estar suspès com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La nova data límit per a la justificació de les actuacions dels programes d'intervenció integral a què fa referència aquesta resolució és el 18 de juny de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC