• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Sessió sobre la diversitat religiosa a Catalunya i la seva gestió
Sessió sobre la diversitat religiosa a Catalunya i la seva gestió


Aquesta sessió és impartida pel personal tècnic de la Direcció General d'Afers Religiosos i es farà en línia mitjançant la plataforma Zoom, el dijous 27 de maig de les 9.30 a les 11.30 hores

19/04/2021

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.

Aquesta sessió ofereix, per una banda, una aproximació a la realitat religiosa de Catalunya en l'actualitat amb les principals dades sobre la seva diversitat i la percepció que d'ella en té la població a Catalunya. I per altra, dona a conèixer la regulació del dret fonamental a la llibertat religiosa i les polítiques públiques sobre els afers religiosos a Catalunya.

Els objectius de la sessió són: Conèixer el context social del fet religiós a Catalunya; conèixer el dret fonamental de la llibertat de creences i pensament; i conèixer el marc normatiu que regula el fet religiós a Catalunya.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació i inscripcions


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC