• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Publicat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Publicat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


La Resolució publicada avui al BOE aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i dona publicitat del seu contingut en la pàgina web de la Presidència del Govern (https://www.lamoncloa.gob.es)
El Pla es concep com un projecte de país que traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, després de la crisi de la COVID-19, així com per preparar al país per a afrontar els reptes del futur
Les mesures que recull el Pla compleixen amb els sis pilars establerts pel Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i s'articulen al voltant de quatre eixos principals: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere


30/04/2021

Aquests quatre eixos de treball es desenvolupen a través de deu polítiques palanca:
1. Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació, i desenvolupament de l'agricultura.
2. Infraestructures i ecosistemes resilients.
3. Transició energètica justa i inclusiva.
4. Una administració per al segle XXI.
5. Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora.
6. Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del Sistema Nacional de Salut.
7. Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats.
8. Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació.
9. Impuls de la indústria de la cultura i de l'esport.
10. Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible.

Les deu polítiques palanca integren al seu torn 30 components o línies d'acció, que articulen de les diferents iniciatives tractores prioritàries de reforma estructural, tant de tipus regulador com d'impuls a la inversió, per a contribuir a aconseguir els objectius generals del Pla.

Concretament, aquests components o línies d'acció són:
1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans.
2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana.
3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer.
4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat.
5. Preservació de l'espai litoral i dels recursos hídrics.
6. Mobilitat sostenible, segura i connectada.
7. Desplegament i integració d'energies renovables.
8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel•ligents i desplegament de la flexibilitat i l'emmagatzematge.
9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i de la seva integració sectorial.
10. Estratègia de Transició Justa.
11. Modernització de les administracions públiques.
12. Política industrial d'Espanya 2030.
13. Impuls a la pime.
14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.
15. Connectivitat digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G.
16. Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial.
17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació.
18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut.
19. Pla Nacional de Competències Digitals (Digital skills).
20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional.
21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys.
22. Pla de xoc per a l'economia de les cures i reforç de les polítiques d'inclusió.
23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu.
24. Revaloració de la indústria cultural.
25. Espanya Hub Audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub).
26. Pla de foment del sector de l'esport.
27. Mesures i actuacions de prevenció i lluita contra el frau fiscal.
28. Adaptació del sistema impositiu a la realitat del segle XXI.
29. Millora de l'eficàcia de la despesa pública.
30. Sostenibilitat a llarg termini del sistema públic de pensions en el marc del Pacte de Toledo.

El Pla suposa a més un 39,12% d'inversió verda, i un 29% d'inversió en transformació digital, per sobre dels llindars mínims establerts en la normativa europea. Per part seva, el Pla s'alinea amb el full de ruta de reformes recollida en l'Agenda del Canvi presentada al febrer de 2019, així com amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

Gràcies al finançament Next Generation EU s'aconseguirà recuperar el nivell d'inversió previ a la crisi, pròxim al 4% del PIB, gràcies a la mobilització d'inversions privades per valor de/import de 500.000 milions d'euros en els pròxims sis anys. El finançament amb el mecanisme de Recuperació i Resiliència serà complementada amb els 12.400 milions d'euros de REACT-EU, principalment per a la inversió en l'àmbit de la salut i l'educació, així com amb el desplegament dels fons estructurals prevists en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC