• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aproven les bases de les subvencions per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars
S'aproven les bases de les subvencions per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars


La Resolució CLT/1238/2021, de 26 d'abril, publicada al DOGC número 8399, de 30 d’abril, aprova les bases específiques d’aquests subvencions. Tenen com a objecte la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions per a l'organització d'activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l'objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya
Als efectes d'aquestes bases, s'entenen per festival i cicle projectes dedicats a un o diversos àmbits professionals de la creació artística vinculada a les arts visuals i les arts escèniques que formin una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius clars i definits, i que no formin part de la programació regular de l'espai escènic o l'espai d'arts visuals on es duguin a terme


30/04/2021

El festival o cicle pot tenir activitats dutes a terme en streaming o retransmissions en directe i la seva periodicitat pot ser anual o bianual amb una durada màxima de quatre mesos.

S'estableixen les tres modalitats següents:

a) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

b) Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.

c) Suport a l'organització d'activitats professionals en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC