• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer
S’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer


L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de la línia de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer (Ordre PRE/93/2021, de 29 d'abril, publicada al DOGC número 8400, de 3 de maig)

03/05/2021

Les actuacions subvencionables seran microprojectes transfronterers de cooperació desenvolupats al territori de l'Espai Català Transfronterer, que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer, tot posant en relleu la transcendència de determinades accions estratègiques i estructurants que vertebren l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer. Aquests microprojectes han de situar-se al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer (comarques de la demarcació de Girona i Departament dels Pirineus Orientals) i adequar-se a una de les temàtiques següents:
Desenvolupament socioeconòmic
Educació
Turisme
Esports
Cultura
Joventut
Medi ambient
Acció social
Igualtat i gènere

Poden ser beneficiàries de les subvencions les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les administracions locals i els seus ens o organismes dependents i les universitats públiques amb presència al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer definit a la base 2 d'aquesta ordre, de les comarques de la demarcació de Girona.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
Web Espai Transfronterer


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC