• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Aprovades les bases de les subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19
Aprovades les bases de les subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19


L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i als concerts cancel·lats perquè algun dels artistes o treballadors tècnics que hi intervenen ha contret la COVID-19 o perquè s'han vist obligats al confinament domiciliari per ser contactes directes d'una persona positiva del virus causant de la COVID-19 (Resolució CLT/1255/2021, de 28 d'abril, publicada al DOGC número 8400, de 3 de maig)

03/05/2021

S'entenen per treballadors tècnics aquells que desenvolupen tasques per dur a terme els espectacles i no són els artistes, com, entre d'altres, treballs d'il·luminació, de so, de regidoria o d'assistents d'escenaris.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC