• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions a les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia per col·laborar en el finançament de la tramitació de les ajudes derivades del bo social tèrmic corresponent a l'exercici 2020
Subvencions a les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia per col·laborar en el finançament de la tramitació de les ajudes derivades del bo social tèrmic corresponent a l'exercici 2020


L’objecte del Reial decret 391/2021, d'1 de juny, publicat al BOE número 131, de 2 de juny, és regular la concessió directa d'una subvenció a cadascuna de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia, per raons d'interès públic, social i econòmic, per col·laborar, amb càrrec als PGE, amb el finançament de les despeses derivades de l'execució de les funcions de tramitació de les ajudes en què resulta el desenvolupament del Bo Social Tèrmic, en els termes previstos en els articles 5 a 10, tots dos inclusivament, de l’RDLL 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors

03/06/2021

Aquest reial decret tindrà el caràcter de bases reguladores de les subvencions que estableix.

El reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC