• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
S'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis
S'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis


Aquesta disposició té com a objecte l'establiment de les condicions tècniques i administratives que han de regir la realització de les certificacions d'eficiència energètica dels edificis i la correcta transmissió dels resultats obtinguts en aquest procés de certificació energètica als usuaris i propietaris d'aquests. Així mateix, s'estableixen les condicions tècniques i administratives per a l'aprovació de la metodologia de càlcul de la seva qualificació d'eficiència energètica, considerant aquells factors que més incidència tenen en el consum d'energia dels edificis, així com per a l'aprovació de l'etiqueta d'eficiència energètica com a distintiu comú en tot el territori nacional (RD 390/2021, d’1 de juny, publicat al BOE número 131, de 2 de juny)

03/06/2021

La finalitat de l'aprovació d'aquest Procediment bàsic és la promoció de l'eficiència energètica en els edificis, així com, que l'energia que aquests utilitzin sigui coberta majoritàriament per energia procedent de fonts renovables, amb la consegüent reducció de les emissions de CO₂ en el sector de l'edificació.

El reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC