• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Respondre a les expectatives dels ciutadans
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Respondre a les expectatives dels ciutadans


ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures; i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides
Els avenços tecnològics i el canvi d'hàbits de consum i de comunicació són fenòmens que estan transformant el funcionament de tots els sectors, i les administracions no poden ser una excepció. De fet, tant governs nacionals com subestatals estan fent esforços per adaptar la prestació de serveis a aquest nou context en el que qualsevol interacció s'ha de poder fer on-line


03/06/2021

Però aquest és un procés complicat per a unes estructures que no estan preparades per a les lògiques digitals: bona part dels pressupostos públics ja estan compromesos per a d'altres finalitats, la majoria de les normatives existents no s'adeqüen a les noves circumstàncies digitals, l'organització tradicional amb compartiments estancs complica molt el disseny dels processos electrònics, i els costos de les inversions en tecnologia que es requereixen són difícils d'assumir amb les partides pressupostàries existents per a aquesta matèria.

Per superar aquests obstacles i reeixir en la transició cap a serveis públics del S.XXI és convenient, per tant, abordar en una primera fase: 1) l'adaptació de les normatives que estiguin obsoletes, 2) el canvi de cultura organitzativa (institucionalitzant dinàmiques transversals i de cooperació), i 3) la capacitació tècnica dels departaments implicats. És sobre aquesta base que serà més fàcil impulsar el procés de transformació a partir de petits projectes molt fiables (per evitar despeses en resolució d'errors) i que generin estalvis a curt termini per tal d’alliberar recursos i reinvertir-los en nous canvis.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC