• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut
Subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut


S’obre la convocatòria de subvencions per a l'any 2021, en règim de concurrència competitiva, destinada a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (Resolució ACC/1712/2021, de 27 de maig, publicada al DOGC número 8425, de 4 de juny)

04/06/2021

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/521/2019, d'1 de març de 2019.

Per tal de justificar la despesa, l'Administració pública beneficiària haurà de trametre pels mitjans electrònics de l'EACAT el document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/SOLS 21), que estarà disponible a l'extranet de les administracions catalanes EACAT.

L'import total màxim de la present convocatòria és de cinc-cents mil euros.

Aquest pressupost es distribuirà en dues línies d'actuació:

- Línia de sòls contaminats: quatre-cents mil euros.

- Línia de recuperació d'espais amb abocament incontrolats de residus industrials: cent mil euros.

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de tres mesos des de la publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC