• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació en especialitats digitals d'alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el SOC
Subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació en especialitats digitals d'alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el SOC


Les actuacions subvencionables d'aquesta resolució de convocatòria per cobrir necessitats específiques són accions formatives d'especialitats digitals d'alt nivell de qualificació, no conduents a certificats de professionalitat, i que consten a l'annex 2 d'aquesta resolució (EMT/2151/2021, de 29 de juny, publicada al DOGC número 8456, de 13 de juliol)

14/07/2021

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2021, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al Programa de formació per cobrir necessitats específiques adreçades a especialitats digitals d'alt nivell de qualificació professional 4 i 5, previst a la base 2.3.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm.7724 d'11 d'octubre), modificada per l'Ordre 178/2020, de 19 d'octubre (DOGC núm.8252 de 22 d'octubre).

D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per aquesta convocatòria, les especialitats subvencionables s'han de programar completes i han d'incorporar formació complementària relativa a la Prevenció de Riscos Laborals (FCOS02) de 30 hores, i el mòdul d'inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (FCOO03) de 10 hores.

La modalitat d'impartició de la formació és la presencial, d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.

Les especialitats formatives que es poden sol·licitar dins d'aquesta convocatòria consten a l'annex 2 d'aquesta resolució.

L'entitat beneficiària pot, així mateix, programar fora de l'acció formativa, pràctiques de perfeccionament, que no tenen caràcter laboral ni són subvencionables, d'acord amb la base 5.1 d) i. de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre. No obstant, aquestes pràctiques de perfeccionament, si es realitzen, seran objecte de valoració d'acord amb l'article 10 d'aquesta Resolució.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats previstes a la lletra a) de la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, que a data de publicació d'aquesta Resolució estiguin inscrites en el corresponent Registre de centres i entitats de formació, i constin a GIA d'alta o en inscripció d'ofici, amb establiment operatiu a Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC